شما می توانید بیش از آنچه تصور می کنید در امور شخصي و حرفه اي خود موفق باشيد؟ آيا مي خواهيد بدانید که موفق ترین اشخاص دنیا از چه روشهائی استفاده می کنند؟ روشهائی به شما ارائه خواهد شد که به شما کمک کند اعتماد بنفس بیشتری پیدا کنید، مسئولیت آینده خود را بهتر درک کنید و برای توفیق بیشتر، خود را برنامه ریزی کنید. چگونه رابطه های دراز مدت و پابرجا ایجاد کنید و چگونه زودتر از آنچه انتظار میرود بتوانید به اهداف خود دست یابید.
این سمینار به شما کمک می کند كه چگونه از استعدادهای نهفته خود بهره مند گردید . چگونه از اتفاقات منفی زندگی تجربیات مثبت و مفید کسب کرده و چگونه برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای خود احساس تعهد کنیم و به آنها دست یابیم. در این سمینار چندین نکته و قانون ساده که متدهای گوناگون رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای را تحت الشعاع قرار می دهند به شما ارائه خواهد شد.

:خلاصه سمینار 

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۴ تا ۵ ساعت می باشد

روانشناسی توفيق