هدف اصلی بهبودی کیفیت کالا و خدمات از طریق بهره وری بهینه از منابع موجود بخصوص از منابع نیروی انسانی فعلی سازمان شما است. لذا به هر نحوی که بتوانیم در این راستا با رعایت "هدف و ماموریت ما" برای رسیدن به  اهداف شما مفید واقع شویم خوشحال خواهیم شد. از اینکه شما فرصت انجام این کار مهم را به ما میسپارید کمال تشکر و سپاس داریم. جلب رضایت شما، همگامی با شما در شناخت بهتر و  پی بردن به مسائل و نهایتاً بهره وری بهینه، با در نظرداشتن خصوصیتهای تولیدی شما، وظیفه اولیه ما می باشد. چاره یابی مبتنی بر اصول علمی و آگاهی از دست آوردهای تجربه شده ملی و بین المللی متد اخلاقی و مطمئنی است برای ما، و امیدواریم را هکار با امنیت و اطمینان بخشی برای شما باشد.

خدمات

ارائه سمینارهای معرفی شده در این سایت، لطفاً جزئیات نحوه برگزاری سمینارهای آموزشی را مطالعه کنید

۱-

استفاده رایگان از سایت موجود به هر صورتی که رفع نیاز شما را می کند

۲-

تماس تلفنی رایگان جهت شناسائی مشکل و یا همفکری مقدماتی

۳-

مشاوره در قالب حضور متخصصین این موسسه جهت شناسائی راهکار مناسب بمنظور بهره وری بهینه از منابع موجود شما

۴-

مشاوره و کمک مداوم ( از ۱ تا ۶ ماه،  هفته ای یک جلسه ۳ ساعته ) برای آندسته مدیران که نیاز به کمک و همفکری در انجام مسئولیت های
جاری و روزمره خود داشته و علاقمند به آشنایی با اصول و مبانی علمی و اکادمیک مدیریت میباشند

۵-

تهیه برنامه ها ی تخصصی آموزشی، تجزیه و تحلیل، تهیه گزارش، و ارائه لیست آموزشهای مورد نیاز

۶-

تهیه و اجرای برنامه های بهبودی کیفیت کالا و خدمات بطور اختصاصی برای شما

۷-

تهیه سمینارهای آموزشی مبتنی بر نیاز ویژه سازمان شما

۸-

ارائه برنامه های تهیه شده توسط سازمان شما و یا توسط این موسسه

۹-

اجرای برنامه های اطلاع رسانی گوناگون در باره  سازمان شما، برای کارمندان، مشتريان، شرکا، و یا سهامداران

۱۰-

همکاری با شما در تهیه و یا ارائه برنامه های گوناگون آموزشی

۱۱-