گوش کردن یکی از اصول مهم مدیریت در روابط شخصی و حرفه ای می باشد. روشهای ساده و موفقیت آمیز در این سمینار بسیاری از مشکلات شما را برطرف خواهد کرد و این راه حلها میزان موفقیت شما را در ایجاد روابط حسنه با افراد تضمین مینماید. در این سمینار نشان داده خواهد شد که چگونه راندمان گوش کردن خود را بالا برده و از کلماتی که می شنوید معانی دقیقتری بگیرید و دیگران را به گوش كردن مفید تشویق کرده و مشوق خوبی باشید که ديگران مسائل خود را راحت تر و صریح تر بیان نمایند.
اشخاص ظاهراً با توجه گوش می کنند ولی غالباً جهت پیدا کردن فرصت جواب دادن هستند و کمتر فعالیت "گوش دادن" با نیت درک بهتر و عمیقتر انجام می پذیرد. معمولاً جملاتی را که می شنویم از فیلتر خود  می گذرانیم و بر حسب معیارهای شخصی از آنها نتیجه گیری و روی انها قضاوت می کنیم. بعضاً اظهار میکنیم "من دقیقاً میفهمم شما چی میفرمایید" بجای انکه "خیلی مایلم بهتر منظور شما را متوجه بشوم" زیرا دقیقا  نمی دانیم که چگونه به دیگران گوش کنیم و از نیاز و مشکلات واقعی گوینده دقیقاً اطلاع حاصل نماییم! غالباً وقتی با شخصی مشکل داریم، سریعاً نتیجه می گیریم که طرف مقابل است که متوجه منظور ما نمیشود! لازم است اول سعی کنیم که دیگران را کاملاً درک کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که کاملاً درک شویم.
در این سمینار نشان داده خواهد شد که چگونه میتوان از اشتباهات در روابط با همکاران یا مشتریان که در نتیجه کوتاهی در امر گوش كردن پیش می آید جلوگیری کرد. چگونه با تمامی احساس خود به دیگران گوش کنیم و پیام اصلی گوینده را بگیریم، هر چند که گوینده  قادر نباشد کاملاً مشکل خود را واضح و یا دقیق بیان نماید! چگونه بیشتر به محتوای پیام توجه کنیم و کمتر به نحوه ارائه آن! چگونه می توان یک شنونده مورد اطمینان، مؤثر و محبوب بود!

خلاصه سمینار: 

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۳ تا ۴ ساعت می باشد.

هنر گوش كردن