این سمینار در باره کارکردن با افراد مشکل ساز می باشد. مشتریان یا همکاران مهاجم، افرادی که آنطور که انتظار می رود به قول خود عمل نمی کنند، افرادی که در تصمیم گیری سستی می ورزند و افرادی که در ظاهر با همه چیز موافقت ندارند ولي مخالفت خود را بیان نمی کنند.
این سمینار بدین منظور  نیست که چگونه این افراد را عوض کنیم و یا بنحوی با آنها مقابله به مثل انجام دهیم و یا از دست آنها خلاص شویم. این سمینار به شما کمک می کند که چگونه می توان و لازم است که از بوجود آمدن موقعیتهای نامطلوب جلوگیری نمائید. متفقاً انرژی و وقت را به نحو بهتر و مؤثرتری در راه حصول اهداف مشترک که انجام امور تیمی و حرفه ای است هدایت نمائید.
تکنیکهایی ارائه میشود که توسط افرادی مثل شما  در موقعیتهایی که قبلاً مشکل ساز بوده است مورد استفاده قرار گرفته و نتایج فوری و رضایت بخشی داده است. تجربه نشان داده است که افرادی هستند که درک کردن آنها و یا کار با آنها به مراتب سخت تر از دیگران است. همه با مشتریانی روبرو بوده ایم که زیاده از حد ایرادگیر بوده و به طرق گوناگون و ناراحت کننده ای تصمیم گیری را به تعویق انداخته اند. کار با افراد مشکل ساز از این به بعد برای شما موجب بروز کدورت، ناراحتی، عصبانیت و در نهایت  بی ثمر و یا مخرب نخواهد بود.
بطور جامع انواع شخصیتهای مشکل ساز بررسی خواهد شد و نحوه مناسبتر ایجاد رابطه و همکاری با این اشخاص بطور ساده و فرمول وار ارائه می شود تا براحتی توسط شما بکار بسته شود و مشکلات طرفین را در راه رسیدن به اهداف مشترک برطرف سازد.

خلاصه سمینار: 

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۵ تا ۶ ساعت می باشد

بهره وری مطلوب در روابط مشکل