انچه شما ملاحظه میفرمائید نتیجه زحمات و دلسوزی تعداد کسیری از دوستان و همکاران میباشد که با دادن ایده و راهنمایی ها ما را تشویق نموده و  با اهدای وقت و بعهده گرفتن مسئولیتهای گوناگون در رسیدن به هدف ما را  دلسوزانه  یاری  نموده اند. برشماری یکایک این افراد کاری بس طولانی و قدردانی از زحمات  این دوستان که کاملا صادقانه و  ارزشمند صورت گرفته است بسی زائد خواهد بود. هدف واقعی از ذکر نام  بعضی از دوستان در این قسمت یاداور دوران فراموش نشدنی و قدر دانی از موحبت دوستی و کمک بی دریغ انان است.


آقای حمید نورزادفر  
کمک و راهنمایی ایشان موجب شد تا کلیه سمینارها به سادگی و روانی تهیه گردد.

خانم کیانوش تقی زاده انصاری  
مطالب ارائه شده در سمینارها با ذوق و سلیقه خاص ایشان ویرایش و طراحی شده است.

آقای محمد انصاری  
تهیه کارتونها که گویای سریع و دقیق مفهوم سمینارها میباشد نتیجه درک صحیح و دقت ایشان است.

آقای علی ترابی   
كليه امور صفحه بندی و راه اندازی اين سايت با همكاری صميمانه و زحمات فراوان ايشان صورت گرفته است.

آقای بابک هاشمی
کلیه عکسهای این سایت توسط ایشان تهیه شده است.

خانم الناز فقیهی   
ایشان با توجه خاص خود و با دقت قسمت فارسی سایت را مطالعه نمودند و اشتباهات تایپی  را جهت ویرایش نهائی مشخص نمودند.

قدردانی از کمک دوستان و همکاران