معرفی موسسه

این موسسه سال ۱۳۷۳ شروع به فعالیت نمود. هدف این موسسه تحقیق و اشاعه علوم مدیریت نیروی انسانی با متد ساده و قابل استفاده می باشد. متاسفانه نیروی انسانی در بعضی از کشورها، از جمله ایران، بدلائل گوناگون،  بواسطه ارزش نسبتاً پائین در مقایسه با دیگر منابع تولیدی، نتوانسته است از اهمیت لازم برخوردار شود. بهمین دلیل نیز تاکنون توجه شایانی به آموزش و حفظ و نگا هداری این عامل مهم تولیدی نشده است. متاسفانه عواقب و ثمرات منفی این عدم توجه بصورتهای گوناگون، از جمله کارآئی پائین و کیفیت نامطلوب بخصوص در بخش سرویس دهی کاملاً مشهود میباشد.


نیروی انسانی مهمترین سرمایه یک سازمان بشمار می آید. از یک طرف فرهنگ یک سازمان عملا در بکار گیری و مدیریت نیروی انسانی استوار می باشد و از طرف دیگر استمرار توانائی رقابت در بازار تولید و سرویس دهی ثمره مدیریت و نگاهداری صحیح از منابع انسانی بشمار می رود. اعتماد و تکیه  مدیریت بر تکنولوژی و سرمایه گذاری روی ماشین آلات مدرن از اهمیت ویژه برخوردار است لیکن تکمیل کادر مناسب، آموزش مداوم و نگاهداری نیروی انسانی فاکتور اساسی موفقیت پایدار سازمان محسوب می شود. دگرگونی سریع بازارها، دسترسی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به بازارها لزوم رعایت از یک سری استانداردها را نه تنها لازم بلکه اجباری ساخته است. بدیهی است اکتفا به رعایت اینگونه استانداردها ادامه بقا را، آن هم منحصراً در بازارهای ملی و بسته میتواند به دنبال داشته باشد. برای رقابت موثر در صحنه بین المللی که تولید کنندگان دائماً سعی در بکارگیری نوآوری ها و موثر ترین اصول مدیریت هستند کیفیت کالا و سرویس دهی عامل اصلی و یگانه میباشد. بدین لحاظ توجه به نیروی انسانی از طریق آموزش و نگا هداری ضروری و اساسی می باشد.


هدف این موسسه پاسخگوئی به این نیاز اساسی می باشد. بعبارت دیگر لازم است یک سری فنون مبتنی بر مبانی علمی به روشی ساده و به نحو خیلی خلاصه در اختیار مدیران و کارمندان قرار گیرد. این مهم از طریق مشاوره با مدیران،  برگزاری سمینار برای کلیه پرسنل، و یا ارائه امکانات صوتی و تصویری آموزشی  برای کلیه علاقه مندان توسط این موسسه  صورت میگیرد.
خواهشمند است جهت پیوستن به گروه مجریان و یا استفاده از خدمات این موسسه از طریق آدرس مربوطه در این سایت با موسسه تحقیق و آموزش مدیریت نیروی انسانی تماس حاصل نمائید تا مقدمات همکاری با شما فراهم گردد. لطفاً جهت اشنایی بیشتر "هدف و ماموریت ما" را مطالعه فرمایید.