چگونه از موقعیت فعلی خود با سرعت و اعتماد به نفس و با سهولت بیشتر به موقعیت دلخواه خود برسید؟ چگونه در زندگی پر مشغله امروزی روی اهداف خود تأکید کرده و مطمئن تر بسوی هدف گام برداریم؟ چگونه اهداف خود را تعیین و برنامه ریزی کنیم؟
همانطور که صحیح نیست بدون داشتن مقصد و نقشه راه  عزم مسافرت کنيد، لازم می باشد که در مسیر زندگی و دنیای حرفه ای نیز هدف معین و روش از قبل مشخص شده اي داشته باشيد. همانطور که داشتن هدف به تنهایی ضامن رسیدن به آن نیست، ساعات طولانی کار صادقانۀ بدون روش مشخص نیز غالباً ضامن کسب موفقیت نمی باشد. مطالبی که در این سمینار ارائه خواهد شد شامل: فوائد داشتن هدف، رعایت اصول و ملاحظات لازمه در تعیین هدف، نحوه پرهیز از به تعویق انداختن كارها و روش موثر  رسیدن به هدف می باشد.
آیا مایلید که سرنوشت خود را در قالب اهداف از حالا تعیین کرده و روشهای رسیدن به این اهداف برای شما روشن تر شود؟ چگونه می توان با آگاهی بیشتر از این اصول آسانتر به  اهداف خود دست یابيد. کلیۀ موارد به صورت جامع و دقیق ارائه و بررسی خواهند شد. سعی بر این خواهد بود که یک روش سیستماتیک و ساده برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای ارائه شود که براحتی بتوان این اصول را بکار بست و نتایج مطلوب را بدست آورد .

خلاصه سمینار: 

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۴ تا ۵ ساعت می باشد

تعیین و رسیدن به هدف