آیا علاقه دارید در هر کاری که تصمیم می گیرید موفقیت بیشتری بدست آورید؟ روشن خواهد شد که اعمال، رفتار و افکار اشخاص موفق با دیگران فرق دارد. هفت عادت برجسته افراد موفق به صورت جامع بررسی و به شما ارائه  می شود. چگونه به راحتی می توانید این عادات را در زندگی خود بگنجانید. این سمینار نشان می دهد چگونه تغییرات لازم را در زندگی شخصی و حرفه ای خود بوجود آوریم. چگونه بر ضعف خود و دیگران غلبه کنیم.
چگونه شبکه نفوذ خود را توسعه دهیم. چگونه تفویض اختیار را بطور موفقیت آمیز انجام دهیم. چگونه از خصوصیات اخلاقی خود استفاده بهینه نمائیم. چگونه معیارهای خود را شناسائی کرده و در صورت لزوم آنها را برای بهبودی زندگی خود تغییر دهیم. با بکار بردن اصول ارائه شده اعتماد به نفس شما افزایش یافته و روابط شخصی و حرفه ای شما بهتر و لذت بخش تر خواهد شد. روز به روز موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی شخصی و حرفه ای خود بدست خواهید آورد. در این سمینار نشان داده خواهد شد چگونه انرژی خود را در راه رسیدن به اهداف مهمتر مصرف کنید.

خلاصه سمینار

بدون محاسبه وقت ناهار، مدت زمان لازم جهت برگزاری این سمینار ۳ تا ۴ ساعت می باشد

هفت عادت برجسته افراد موفق